Menu Zamknij

Pożyczka i kredyt – odstąpienie od umowy

Odstąpić od kredytu można bardzo szybko, w zasadzie jest to możliwe już na jego początku, a mianowicie do 14 dni od daty podpisania umowy kredytowej. W tym czasie nie są wyciągane od klienta żadne konsekwencje, związane z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami finansowymi. Ma to miejsce, gdy klient spełni kilka koniecznych warunków. Wśród nich jest zwrot całej kwoty kredytu wraz z odsetkami, naliczonymi za każdy dzień posiadania przez klienta środków. 14 to niewiele, warto więc dokładnie przemyśleć sam fakt, czy potrzebujemy kredytu oraz, czy będziemy następnie w stanie spłacać w terminie jego raty.

Opóźnienia w spłacie skutkują przykrymi konsekwencjami, związanymi z dodatkowymi opłatami, przez co koszt ogólny kredytu znacznie wzrasta. Zdecydowanie warto opłacać raty na czas. Osoby, które nie są pewne swojej stabilności i płynności finansowej powinny dobrze się zastanowić, gdyż późniejsza rezygnacja z kredytu może okazać się trudniejsza, niż można się spodziewać.

Jak odstąpić od umowy?

Każdy klient banku posiada ustawowe prawo do odstąpienia od umowy kredytowej. Każdy pożyczkobiorca powinien znać swoje prawa i obowiązki jeszcze zanim podejmie decyzję o zaciągnięciu zadłużenia. Jeśli jednak okaże się, że z jakichkolwiek przyczyn zobowiązanie finansowe nie jest potrzebne, a klient chce z niego zrezygnować już w trakcie trwania umowy, powinien wiedzieć, że ma do tego prawo. Ustawa o kredycie konsumenckim zmusza firmy do obowiązki przyjęcia od klienta wniosku o odstąpieniu od umowy kredytowej.

Aby odstąpić od umowy kredytowej należy złożyć określony wniosek do firmy, udzielającej kredytu. Na ogół nie jest on zbyt długi, to dokument o długości jednej strony. Zawarte w nim są takie dane, jak numer umowy kredytowej oraz informacje o pożyczkobiorcy, takie jak dane osobowe i adresowe. Należy rozróżniać trzy odrębne rzeczy, jakimi są rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie. Rozwiązanie umowy ma miejsce za zgodą obu stron, czyli pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy. Może zostać dokonane w dowolnym momencie, jeśli tylko obie strony tego chcą.

Wypowiedzenia zaś umowy dokonuje jedna ze stron ze skutkiem w przyszłości. Jest ono możliwe, jednak osoba, która zaciągnęła zadłużenie powinna mieć na uwadze, że takie odstąpienie od umowy kredytowej może być związane z niemałymi kosztami po jego stronie. Istnieją konkretne limity kwoty kredytu, w ramach których klient może odstąpić od umowy. Prawo chroni więc kredytobiorcę bez względu na to, z jakich powodów nie chciał lub nie mógł kontynuować spłaty kredytu na warunkach, określonych w umowie z bankiem. Uznaje się, że w momencie złożenia takiego wniosku umowa kredytowa zostaje rozwiązana. Istnieje także możliwość rezygnacji z wniosku o kredyt do momentu, aż zostanie on rozpatrzony.