Menu Zamknij

Co to jest gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa to dobra opcja zarówno dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Jest to zabezpieczenie, że w razie, jeśli nie będziesz mógł spłacić zaciągniętego długu, bank wypłaci wybranemu przez ciebie wierzycielowi świadczenia finansowe. Kredytobiorca zobowiązuje się zaś, że w takim przypadku zapłaci prowizję za to, że sam nie może spłacić rat kredytowych. Gwarancja bankowa jest więc umową między bankiem i klientem. Gwarancja taka buduje pozytywny wizerunek klienta w oczach banku, co może skutkować późniejszymi niższymi opłatami kredytowymi lub ulgami w przypadku nowego zadłużenia.

Z gwarancji korzystają na ogół firmy, które biorąc kredyty na duże sumy i przeznaczają je na inwestycje. Jest to dobry argument dla współkontrahentów, którzy zobaczą, że dana firma jest wiarygodna w oczach banku, a sami mają gwarancję otrzymania środków za zakupiony towar lub usługi. Może to być wykorzystane również w przypadku innych transakcji finansowych w innym banku. Zobaczy on, że klient jest wiarygodnym i pewnym klientem, który jest w stanie spłacić zaciągnięte długi.

Jakie są gwarancje bankowe

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów gwarancji bankowych. Jedną z nich jest warunkowa gwarancja. Polega ona na tym, że klient otrzyma środki tylko i wyłącznie po spełnieniu warunków, zawartych w przygotowanej umowie. Klient musi zatem uzasadnić zaciągnięcie takiego kredytu.

Gwarancja zaś bezwarunkowa polega na tym, że klient nie ma żadnych zobowiązań wobec banku odnośnie udowadniania wniosku i wnoszenia dokumentów to potwierdzających. Nikt wtedy nie sprawdza, czy taki wniosek jest uzasadniony, czy też nie.

Gwarancja bankowa wygasa w momencie, kiedy klient spłaci swoje zadłużenie odnośnie beneficjenta oraz przedłoży bankowi dokumenty to potwierdzające. Kolejną opcją jest, gdy beneficjent sam zrezygnuje z takiego zabezpieczenia. Może się również zdarzyć, że będą mieć miejsce inne czynniki, na podstawie których gwarancja bankowa zostanie rozwiązania przed czasem obowiązywania umowy.